Mgr. Ľudovít Ódor

Narodil sa 2. júla 1976 v Komárne.

Po absolvovaní gymnázia vyštudoval špecializáciu matematika - manažment na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1999 až 2001 pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB. V rokoch 2001 až 2003 pôsobil ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre. V rokoch 2003 a 2005 bol hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Do 14. septembra 2010 pôsobil ako člen bankovej rady a výkonný riaditeľ pre oblasť výskumu v Národnej banke Slovenska. V rokoch 2010 až 2012 bol poradcom premiérky a ministra financií SR.

Ľudovít Ódor bol od 27. júna 2012 členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite. Od januára 2017 do 19. februára 2018 pôsobil v Dozornej rade Slovenskej sporiteľne. Od septembra 2015 do októbra 2017 bol podpredsedom Združenia nezávislých fiškálnych inštitúcií v Európskej únii.

Ľudovít Ódor sa aktívne podieľal na viacerých významných hospodársko-politických rozhodnutiach na Slovensku tak v menovej, ako aj vo fiškálnej oblasti. Je autorom mnohých odborných publikácií doma aj v zahraničí a spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane stratégie zavedenia eura, zmien v daňovom a dôchodkovom systéme, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a projektu hodnoty za peniaze. Aktívne prednáša na konferenciách a univerzitách na Slovensku aj v zahraničí. Je  členom vedeckej rady Národohospodárskej fakulty EU. V minulosti bol členom pracovnej skupiny pre nezávislé fiškálne inštitúcie v OECD, Economic Policy Committee (EPC) a Economic a Financial Committee (EFC) v Bruseli, Economic Policy Committee v OECD, výskumného výboru NBS, výboru pre riadenie dlhu, výboru pre makroekonomické prognózy a výboru pre daňové prognózy MF SR.  Prostredníctvom kníh pre širokú verejnosť je Ľudovít Ódor aj popularizátorom ekonómie a ekonomického myslenia na Slovensku.

Dňa 20. februára 2018 vymenoval prezident Slovenskej republiky Ľudovíta Ódora do funkcie viceguvernéra NBS.

Aktívne ovláda anglický a maďarský jazyk.  Je ženatý a má dve deti.

Začiatok funkčného obdobia: Dňa 20. februára 2018 vymenoval prezident Slovenskej republiky Ľudovíta Ódora do funkcie viceguvernéra NBS.

Koniec funkčného obdobia: 20. február 2024