Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
27.02.2017 568.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Posilňovanie ekonomickej dôvery vo februári pokračovalo Zobraziť
22.02.2017 567.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo index ekonomickej klímy Nemecka vo februári vzrástol Zobraziť
20.02.2017 566.Miera evidovanej nezamestnanosti: Počet nezamestnaných pokračoval v klesajúcom trende i v januári. Zobraziť
15.02.2017 565.Inflácia: sa začala otáčať, v januári ceny medziročne rástli o 0,7 % podľa predpokladov Zobraziť
14.02.2017 564.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index vo februári klesol Zobraziť
14.02.2017 563.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Koncom minulého roka ekonomika rástla podľa očakávaní, zamestnanosť mierne rýchlejšie Zobraziť
13.02.2017 562.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Zimná predikcia posúva slovenský rast smerom nadol Zobraziť
13.02.2017 561.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: V decembri pokračoval výrazný rast zamestnanosti. Mzdy rastú solídnym tempom. Zobraziť
13.02.2017 560.Verejné financie: EK zlepšuje výhľad deficitu v tomto roku a zhoršuje v budúcom Zobraziť
10.02.2017 559.Priemyselná a stavebná produkcia: Vo štvrtom štvrťroku 2016 sa darilo najmä výrobe áut a kovov. Za celý rok 2016 vzrástol priemysel o 3,3 %. Zobraziť
08.02.2017 558.Zahraničný obchod: Cezhraničný vývoz v roku 2016 ďalej zrýchlil svoju dynamiku. Zobraziť
01.02.2017 557.Ceny nehnuteľností: Aj v relatívne slabšom štvrtom štvrťroku ceny bytov dynamicky rástli. Zobraziť
31.01.2017 556.Úvery a vklady: Koncom roka slabšie vklady firiem Zobraziť
30.01.2017 555.Indikátor ekonomického sentimentu SR: V januári pokračovali priaznivé nálady v ekonomike Zobraziť
25.01.2017 554.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo index ekonomickej klímy Nemecka v januári klesol Zobraziť
20.01.2017 553.Miera evidovanej nezamestnanosti: Počet nezamestnaných si aj v decembri udržal klesajúci trend. Zobraziť
18.01.2017 552.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 3.Q. 2016: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispeli najmä nefinančné inštitúcie Zobraziť
17.01.2017 551.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v januári mierne vzrástol Zobraziť
17.01.2017 550.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Zlepšenie ekonomického výhľadu eurozóny v roku 2017 Zobraziť
13.01.2017 549.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Tvorba nových miest v novembri nepoľavila. Mzdy rástli dynamicky. Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10