Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
26.06.2017 706.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo index ekonomickej klímy Nemecka v júni dosiahol nový rekord Zobraziť
20.06.2017 705.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť v máji klesla a voľných pracovných miest naďalej pribúda. Zobraziť
14.06.2017 704.Inflácia: v máji rast cien potiahli potraviny Zobraziť
13.06.2017 703.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: V apríli zamestnanosť dynamicky rástla. Mzdový rast zrýchlil, ale sčasti kvôli Veľkej noci. Zobraziť
13.06.2017 702.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v júni klesol, hodnotenie súčasnej situácie na najvyššej úrovni od júla 2011 Zobraziť
09.06.2017 701.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel v apríli dosiahol horšie výsledky. Zobraziť
09.06.2017 700.Zahraničný obchod: Cezhraničný export tovarov v apríli klesol Zobraziť
07.06.2017 609.Verejné financie: Výhľad OECD k verejným financiám: Slovensko konsoliduje a znižuje verejný dlh. Zobraziť
07.06.2017 608.Prognózy iných inštitúcií: OECD: Júnový ekonomický výhľad posúva budúcoročný rast Slovenska výrazne nahor Zobraziť
07.06.2017 607.Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Zamestnanosť v prvom štvrťroku spomalila. Mzdy v súkromnej a verejnej sfére divergentné. Zobraziť
07.06.2017 606.Hrubý domáci produkt: Rast ekonomiky začiatkom roka 2017 potvrdil tendencie prognózy NBS Zobraziť
31.05.2017 605.Úvery a vklady: V apríli sa obnovili najmä vklady a úvery firmám. Zobraziť
30.05.2017 604.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Po dvojmesačnej stagnácii nálada v slovenskej ekonomike v máji vzrástla Zobraziť
23.05.2017 603.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo index ekonomickej klímy Nemecka v máji na najvyššej úrovni vo svojej histórii Zobraziť
19.05.2017 602.Miera evidovanej nezamestnanosti: V apríli nezamestnanosť klesla, aj keď miernejšie. Zobraziť
16.05.2017 601.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v máji ďalej rástol Zobraziť
16.05.2017 600.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Rast slovenskej ekonomiky v 1. štvrťroku 2017 podľa očakávaní NBS, zamestnanosť rastie mierne pomalšie Zobraziť
15.05.2017 599.Inflácia: V apríli spomalil medziročný rast cien Zobraziť
12.05.2017 598.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Marec potvrdil solídne tempá rastu zamestnanosti a miezd v prvom štvrťroku. Prebudilo sa aj stavebníctvo. Zobraziť
12.05.2017 597.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel sa v prvom štvrťroku vyvíjal priaznivo. Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10