Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
23.05.2017 603.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo index ekonomickej klímy Nemecka v máji na najvyššej úrovni vo svojej histórii Zobraziť
19.05.2017 602.Miera evidovanej nezamestnanosti: V apríli nezamestnanosť klesla, aj keď miernejšie. Zobraziť
16.05.2017 601.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v máji ďalej rástol Zobraziť
16.05.2017 600.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Rast slovenskej ekonomiky v 1. štvrťroku 2017 podľa očakávaní NBS, zamestnanosť rastie mierne pomalšie Zobraziť
15.05.2017 599.Inflácia: V apríli spomalil medziročný rast cien Zobraziť
12.05.2017 598.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Marec potvrdil solídne tempá rastu zamestnanosti a miezd v prvom štvrťroku. Prebudilo sa aj stavebníctvo. Zobraziť
12.05.2017 597.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel sa v prvom štvrťroku vyvíjal priaznivo. Zobraziť
11.05.2017 596.Prognózy iných inštitúcií: Európska komisia: Jarná predikcia posúva tohtoročný rast eurozóny aj Slovenska mierne nahor Zobraziť
11.05.2017 595.Verejné financie: EK zlepšuje výhľad deficitu verejných financií SR na tento rok Zobraziť
09.05.2017 594.Zahraničný obchod: Cezhraničný export tovarov sa v 1. štvrťroku 2017 priblížil úrovni silného predchádzajúceho štvrťroka. Zobraziť
03.05.2017 593.Ceny nehnuteľností: Na začiatku roka 2017 sa k rastúcim cenám bytov pridali aj domy. Zobraziť
02.05.2017 592.Úvery a vklady: Vklady a úvery rastú najmä domácnostiam. Zobraziť
27.04.2017 591.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Nálada v slovenskej ekonomike v apríli stagnovala Zobraziť
24.04.2017 590.Verejné financie: Slovenský deficit na úrovni 1,7% HDP, dlh klesol pod 52% Zobraziť
24.04.2017 589.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo index ekonomickej klímy Nemecka v apríli rastie tretí mesiac v rade Zobraziť
20.04.2017 588.Miera evidovanej nezamestnanosti: V marci stabilné tempo poklesu nezamestnanosti. Zobraziť
19.04.2017 586.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Mierne zvýšenie očakávaného rastu eurozóny Zobraziť
13.04.2017 585.Inflácia: v marci sa inflácia vrátila k 1 %, nepokračoval februárový rast cien potravín Zobraziť
12.04.2017 584.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Vo februári zamestnanosť aj platy naďalej rástli dynamicky. Zobraziť
11.04.2017 583.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel vo februári naďalej rástol, aj bez prispenia výroby automobilov. Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10