Rýchle komentáre

Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm).

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
20.04.2017 588.Miera evidovanej nezamestnanosti: V marci stabilné tempo poklesu nezamestnanosti. Zobraziť
19.04.2017 586.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Mierne zvýšenie očakávaného rastu eurozóny Zobraziť
13.04.2017 585.Inflácia: v marci sa inflácia vrátila k 1 %, nepokračoval februárový rast cien potravín Zobraziť
12.04.2017 584.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Vo februári zamestnanosť aj platy naďalej rástli dynamicky. Zobraziť
11.04.2017 583.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel vo februári naďalej rástol, aj bez prispenia výroby automobilov. Zobraziť
11.04.2017 582.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v apríli pokračoval v raste Zobraziť
07.04.2017 581.Zahraničný obchod: Vývozné ceny stúpajú, reálny objem vývozu nerastie. Zobraziť
31.03.2017 580.Úvery a vklady: Menové agregáty vysielajú pozitívne signály Zobraziť
30.03.2017 579.Indikátor ekonomického sentimentu SR: V marci zmiernenie optimizmu najmä medzi podnikateľmi v priemysle a službách Zobraziť
27.03.2017 578.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo index ekonomickej klímy Nemecka v marci na 5,5-ročnom maxime Zobraziť
20.03.2017 577.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť mala aj vo februári klesajúci charakter. Zobraziť
16.03.2017 576.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: V januári pokračoval rast zamestnanosti a mzdy akcelerovali. Zobraziť
14.03.2017 575.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v marci mierne vzrástol Zobraziť
14.03.2017 574.Inflácia: Vo februári výraznejšie poskočila vplyvom cien ovocia, zeleniny a jazdených áut Zobraziť
13.03.2017 573.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemyslu sa darilo aj na začiatku nového roka 2017, stavebníctvo stále klesá. Zobraziť
10.03.2017 572.Zahraničný obchod: Januárový cezhraničný vývoz bol mierne vyšší Zobraziť
07.03.2017 571.Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Silný rast zamestnanosti a zrýchlenie miezd vo 4. štvrťroku. Nezamestnanosť klesla na 9 %. Zobraziť
07.03.2017 570.Hrubý domáci produkt: Vo 4. štvrťroku 2016 dosiahla ekonomika slušný rast a potvrdila tendencie z prognózy NBS Zobraziť
28.02.2017 569.Úvery a vklady: Oživenie úverov nefinančným spoločnostiam sa prejavilo aj v ich vkladoch Zobraziť
27.02.2017 568.Indikátor ekonomického sentimentu SR: Posilňovanie ekonomickej dôvery vo februári pokračovalo Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10