Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
23.05.2017 603.Zahraničné predstihové indikátory: Ifo index ekonomickej klímy Nemecka v máji na najvyššej úrovni vo svojej histórii Zobraziť
19.05.2017 602.Miera evidovanej nezamestnanosti: V apríli nezamestnanosť klesla, aj keď miernejšie. Zobraziť
16.05.2017 601.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v máji ďalej rástol Zobraziť
16.05.2017 600.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Rast slovenskej ekonomiky v 1. štvrťroku 2017 podľa očakávaní NBS, zamestnanosť rastie mierne pomalšie Zobraziť
15.05.2017 599.Inflácia: V apríli spomalil medziročný rast cien Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
25.04.2017 Nowcasting miezd Zobraziť
11.04.2017 Rozdelenie benefitov spoločného rozpočtu EÚ medzi členské štáty Zobraziť
12.04.2017 Ako sa eurofondy podieľajú na tvorbe HDP Zobraziť
07.04.2017 Fiškálne multiplikátory: prehľad literatúry, ich odhad pre SR Zobraziť
01.02.2017 Kompozitný index na hodnotenie vývoja ceny bývania Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.