Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov.

Dátum Názov Príloha
18.01.2017 552.Finančné účty: Štvrťročné finančné účty za 3.Q. 2016: K zvýšeniu zadlženia domácej ekonomiky prispeli najmä nefinančné inštitúcie Zobraziť
17.01.2017 551.Zahraničné predstihové indikátory: Nemecký ZEW index v januári mierne vzrástol Zobraziť
17.01.2017 550.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Zlepšenie ekonomického výhľadu eurozóny v roku 2017 Zobraziť
13.01.2017 549.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Tvorba nových miest v novembri nepoľavila. Mzdy rástli dynamicky. Zobraziť
13.01.2017 548.Inflácia: v decembri ceny medziročne rástli po 35 mesiacoch Zobraziť

archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
23.12.2016 Výsledky druhej vlny zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností v eurozóne Zobraziť
10.11.2016 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 -2019 Zobraziť
29.06.2016 Čelí Slovensko realitnej bubline? Zobraziť
08.06.2016 BREXIT – ilustratívny prepočet dopadu na ekonomiku SR Zobraziť
31.05.2016 Program stability 2016 -2019 Zobraziť

archív analyt. komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.