Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
18.08.2017 726.Miera evidovanej nezamestnanosti: Nezamestnanosť v júli klesla. Odráža to najmä dopyt po nových zamestnancoch. Zobraziť
16.08.2017 725.Flash odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti: Rast slovenskej ekonomiky a zamestnanosti v 2. štvrťroku 2017 v súlade s očakávaniami NBS Zobraziť
14.08.2017 724.Inflácia: v júli zrýchlenie inflácie v znamení rastu cien potravín a nezmenených cien plynu Zobraziť
11.08.2017 723.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť naďalej výrazne rastie. Dopyt po zamestnancoch podporuje mzdy. Zobraziť
11.08.2017 722.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel v druhom štvrťroku viac-menej stagnoval Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
06.06.2017 Odhad zero-kupónovej výnosovej krivky pre Slovensko Zobraziť
25.04.2017 Nowcasting miezd Zobraziť
11.04.2017 Rozdelenie benefitov spoločného rozpočtu EÚ medzi členské štáty Zobraziť
12.04.2017 Ako sa eurofondy podieľajú na tvorbe HDP Zobraziť
07.04.2017 Fiškálne multiplikátory: prehľad literatúry, ich odhad pre SR Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.