Komentáre

Rýchle komentáre

Kalendár publikovania rýchlych komentárov

Dátum Názov Príloha
20.04.2017 588.Miera evidovanej nezamestnanosti: V marci stabilné tempo poklesu nezamestnanosti. Zobraziť
19.04.2017 586.Prognózy iných inštitúcií: Medzinárodný menový fond: Mierne zvýšenie očakávaného rastu eurozóny Zobraziť
13.04.2017 585.Inflácia: v marci sa inflácia vrátila k 1 %, nepokračoval februárový rast cien potravín Zobraziť
12.04.2017 584.Zamestnanosť a mzdy vo vybraných odvetviach: Vo februári zamestnanosť aj platy naďalej rástli dynamicky. Zobraziť
11.04.2017 583.Priemyselná a stavebná produkcia: Priemysel vo februári naďalej rástol, aj bez prispenia výroby automobilov. Zobraziť

Archív rýchlych komentárov

Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
11.04.2017 Rozdelenie benefitov spoločného rozpočtu EÚ medzi členské štáty Zobraziť
12.04.2017 Ako sa eurofondy podieľajú na tvorbe HDP Zobraziť
07.04.2017 Fiškálne multiplikátory: prehľad literatúry, ich odhad pre SR Zobraziť
01.02.2017 Kompozitný index na hodnotenie vývoja ceny bývania Zobraziť
18.01.2017 Domácnosti a finančný trh v SR Zobraziť

Archív analytických komentárov

V rámci komentovania medzikvartálneho a medzimesačného vývoja  analytici NBS pracujú s očistenými časovými radmi. Sezónne očisťovanie je proces odhadovania a odstraňovania pravidelne sa opakujúcich a kalendárnych vplyvov z časových radov. Časové rady je potrebné očistiť, keďže sezónne vplyvy môžu zakryť skutočný posun v časovom rade, ako aj iné nesezónne faktory, ktoré sú dôležité pre analýzu. Odstránenie sezónnej zložky dovoľuje sústrediť sa pri analýzach na súčasnosť, teda na to, čo sa práve deje. Pohľad na medzimesačné, respektíve medzikvartálne zmeny je potom konzistentný a nie je ovplyvnený sviatkami, počtom pracovných dní, ročným obdobím a podobne. Je však potrebné mať na zreteli, že sezónne upravený časový rad zachytáva okrem trendového a cyklického vývoja aj nepravidelné efekty. Na sezónne očistenie používame štandardný program Demetra+ vytvorený Eurostatom.