Analytické komentáre

Dátum Názov Príloha
11.04.2017 Rozdelenie benefitov spoločného rozpočtu EÚ medzi členské štáty Zobraziť
12.04.2017 Ako sa eurofondy podieľajú na tvorbe HDP Zobraziť
07.04.2017 Fiškálne multiplikátory: prehľad literatúry, ich odhad pre SR Zobraziť
01.02.2017 Kompozitný index na hodnotenie vývoja ceny bývania Zobraziť
18.01.2017 Domácnosti a finančný trh v SR Zobraziť
23.12.2016 Výsledky druhej vlny zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností v eurozóne Zobraziť
10.11.2016 Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 -2019 Zobraziť
29.06.2016 Čelí Slovensko realitnej bubline? Zobraziť
08.06.2016 BREXIT – ilustratívny prepočet dopadu na ekonomiku SR Zobraziť
31.05.2016 Program stability 2016 -2019 Zobraziť
19.05.2016 Využitie „Bridge“ rovníc na krátkodobé predikcie HDP eurozóny Zobraziť
02.05.2016 Nowcasting zamestnanosti Zobraziť
25.04.2016 Aký vplyv majú inflačné očakávania na dynamiku cien v SR? Zobraziť
19.02.2016 Krátkodobý odhad reálneho exportu (Nowcasting exportu) Zobraziť
05.02.2016 Konkurencieschopnosť – predstavenie CompNet databázy Zobraziť
25.01.2016 Modelové prístupy k odhadu krátkodobého výhľadu ekonomickej aktivity (Nowcasting HDP) Zobraziť
08.12.2015 Produkčné schopnosti ekonomiky po roku 2009 a straty, ktoré nedoženieme Zobraziť
01.12.2015 Analýza rozpočtu verejnej správy na roky 2016 - 2018 Zobraziť
13.11.2015 Poznatky z modelovania vývoja ceny bývania na Slovensku Zobraziť
12.11.2015 Ako reagujú mzdy na deflačné šoky? Zobraziť
Zobraziť stránku: 1 2 3