2020

Vestník NBS čiastka 10/2020 vydaná dňa 20. februára 2020

Čiastka pre verejnosť 4/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplne znenie č. 4 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Úplne znenie č. 5 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 22/2019

Vestník NBS čiastka 9/2020 vydaná dňa 13. februára 2020

Čiastka pre verejnosť 3/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplne znenie č. 3 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019

Vestník NBS čiastka 8/2020 vydaná dňa 10. februára 2020

Čiastka pre verejnosť 2/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplne znenie č. 2 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 7/2020 vydaná dňa 31. januára 2020

Čiastka pre verejnosť 1/2020

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2020 z 28. januára 2020 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 10/2020 Z. z.  o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča