Tlačové správy - Všeobecné

Tlačové správy obdobia: 2017

21. 02. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (21. februára 2017) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných ... Viac
16. 02. 2017 | Tlačová správa NBS
Zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku
Národná banka Slovenska informuje, že počas februára až apríla 2017 bude v spolupráci so Štatistickým úradom SR zbierať údaje pre zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku..... Viac
16. 02. 2017 | Tlačová správa ECB
Finančné výkazy ECB za rok 2016
● Čistý zisk ECB za rok 2016: 1,19 mld. € (1,08 mld. € v roku 2015) ● Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky: 1,04 mld. € (0,89 mld. € v roku 2015... Viac
09. 02. 2017 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o vydaní striebornej zberateľskej mince (Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu)
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 13. februára 2017 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu. Aut... Viac
31. 01. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (31. januára 2017) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, janu... Viac
31. 01. 2017 | Tlačová správa NBS
Stanovisko BR NBS k Aktualizácii strednodobej predikcie P4Q-2016
Banková rada prerokovala aktualizáciu strednodobej predikcie P4Q-2016, ktorá vychádzala zo zverejnenej štruktúry rastu HDP v 3. štvrťroku 2016. Zohľadnený bol aj aktuálny vývoj domácich a zahran... Viac
27. 01. 2017 | Tlačová správa NBS
Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2016
Bankovky V druhom polroku 2016 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 346 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka je počet zadržaných fal... Viac
27. 01. 2017 | Tlačová správa ECB
Počet falzifikátov eurových bankoviek zostáva nízky i v druhom polroku 2016
● V druhej polovici roka 2016 bolo z obehu stiahnutých 353 000 falošných eurových bankoviek. ● Približne 80 % falzifikátov predstavujú bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. ● ... Viac
19. 01. 2017 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú... Viac
10. 01. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (10. januára 2017) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila doplnenie emisného plánu pamätnýc... Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2017, február 2017, marec 2017, apríl 2017

Využite Rozšírené vyhľadávanie