Tlačové správy - Všeobecné

Tlačové správy obdobia: 2015

19. 02. 2015 | Informácia pre verejnosť
TLTROs - usmernenie NBS pre úverové inštitúcie
Národná banka Slovenska informuje úverové inštitúcie, ktoré plánujú využiť cielené dlhodobejšie refinančné operácie (TLTROs) pre rok 2015, že v klientskej zóne je prístupné metodické usmernenie k ... Viac
17. 02. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (17. februára 2015) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej ... Viac
11. 02. 2015 | Tlačová správa NBS
Ľuboš Pástor bude novým členom Bankovej rady NBS
Vláda Slovenskej republiky dnes (11. februára 2015) vymenovala za člena Bankovej rady NBS prof. Ľuboša Pástora, PhD. s účinnosťou od 15. marca 2015. Prof. Ľuboš Pástor, PhD. od roku 1999 pre... Viac
11. 02. 2015 | Tlačová správa ECB
ECB zvyšuje dostupnosť štatistických údajov a kvalitu ich vizualizácie
Viac
06. 02. 2015 | Tlačová správa ECB
ECB spúšťa online hru o ochranných prvkoch novej bankovky 20 €
● Prezident ECB Mario Draghi predstaví 24. februára 2015 novú bankovku 20 €. ● Niektoré z ochranných prvkov novej bankovky vrátane inovatívneho „okienka s portrétom" sú odhalené v on... Viac
29. 01. 2015 | Tlačová správa ECB
Bankový dohľad ECB odporúča obozretnú dividendovú politiku a oznamuje previerku variabilného odmeňovania
● Banky by mali pri vyplácaní dividend postupovať konzervatívne a zohľadňovať aktuálne náročné hospodárske a finančné podmienky. ● Banky, ktoré po uskutočnení komplexného hodnotenia ... Viac
27. 01. 2015 | Tlačová správa NBS
Stanovisko BR NBS k aktualizácii strednodobej predikcie P4Q-2014
Banková rada NBS prerokovala aktualizáciu decembrovej strednodobej predikcie, ktorej účelom bolo zohľadniť predovšetkým zverejnenú štruktúru ekonomiky SR v 3. štvrťroku, ktorá nebola v čase tvorby... Viac
27. 01. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (27. januára 2015) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, janu... Viac
23. 01. 2015 | Tlačová správa NBS
Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v roku 2014
Bankovky V roku 2014 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 3 466 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet zadržaných falzifikátov vzrástol takme... Viac
22. 01. 2015 | Tlačová správa ECB
ECB oznamuje rozšírenie programu nákupu aktív
ECB rozširuje nákup aktív o dlhopisy vydané ústrednou štátnou správou krajín eurozóny, agentúrami a európskymi inštitúciami. Celková hodnota mesačných nákupov aktív má predstavovať 60 mld. €. N... Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2015, február 2015, marec 2015, apríl 2015, máj 2015

Využite Rozšírené vyhľadávanie