Tlačové správy - Všeobecné

Tlačové správy obdobia: 2015

15. 04. 2015 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú... Viac
13. 04. 2015 | Tlačová správa NBS
Cena guvernéra NBS
Národná banka Slovenska (NBS) vyhlasuje tretí ročník súťaže o cenu guvernéra NBS. Guvernér NBS koncom roka 2015 odovzdá cenu študentom vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú... Viac
31. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (31. marca 2015) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu (P1Q-2... Viac
31. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P1Q-2015
Banková rada NBS prerokovala marcovú strednodobú predikciu. Celkovo možno konštatovať, že sa potvrdili trendy z poslednej januárovej aktualizácie, ktorá reagovala hlavne na pokles ropy. Súčasná ... Viac
31. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
Licencovanie nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek
Dňa 1. apríla 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, podľa ktorej bude dohľad nad týmito subjektmi vykonávať Národná bank... Viac
27. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
NBS sa zapojí do projektu Hodina Zeme 2015
Národná banka Slovenska sa v sobotu 28. marca 2015 už po piatykrát zapojí do celosvetového projektu Hodina Zeme. Budova ústredia NBS v Bratislave a budova Múzea mincí a medailí v Kremnici spol... Viac
26. 03. 2015 | Tlačová správa ECB
ECB zverejnila nariadenie o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu
● Nariadenie rozširuje povinnosť vykazovania finančných informácií na účely dohľadu na všetky dohliadané subjekty. ● Zverejneniu nariadenia predchádzala verejná konzultácia. Euró... Viac
18. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
Strieborná zberateľská minca: Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 23. marca 2015 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Svetové prírodné dedičstvo - Karpatské bukové pralesy. Autorom n... Viac
16. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
Ľ. Pástor - nový člen Bankovej rady NBS
Novým členom Bankovej rady NBS (BR NBS) sa 15. marca 2015 stal prof. Ľuboš Pástor, PhD. Banková rada NBS je najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska a v súčasnosti má päť členov, k... Viac
10. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (10. marca 2015) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Jána Tótha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, februá... Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2015, február 2015, marec 2015, apríl 2015, máj 2015, jún 2015, júl 2015

Využite Rozšírené vyhľadávanie