Tlačové správy - Všeobecné

Tlačové správy obdobia: 2015

16. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
Ľ. Pástor - nový člen Bankovej rady NBS
Novým členom Bankovej rady NBS (BR NBS) sa 15. marca 2015 stal prof. Ľuboš Pástor, PhD. Banková rada NBS je najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska a v súčasnosti má päť členov, k... Viac
10. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 5. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (10. marca 2015) sa uskutočnilo 5. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Jána Tótha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, februá... Viac
05. 03. 2015 | Tlačová správa NBS
Program nákupu aktív verejného sektora
Európska centrálna banka dnes oznámila, že Eurosystém začne 9. marca 2015 uskutočňovať nákupy v rámci programu PSPP (nákup aktív verejného sektora). Nákup sa bude týkať obchodovateľných dlho... Viac
05. 03. 2015 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Viac
24. 02. 2015 | Tlačová správa NBS
Licencovanie nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek
Dňa 1. apríla 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, podľa ktorej bude dohľad nad týmito subjektmi vykonávať Národná bank... Viac
19. 02. 2015 | Tlačová správa ECB
Ročná účtovná závierka ECB za rok 2014
● Čistý zisk ECB za rok 2014: 989 mil. € (1 440 mil. € v roku 2013) ● Čisté úrokové výnosy z programu pre trhy s cennými papiermi: 728 mil. € (962 mil. € v roku 2013) ● Úrok... Viac
19. 02. 2015 | Informácia pre verejnosť
TLTROs - usmernenie NBS pre úverové inštitúcie
Národná banka Slovenska informuje úverové inštitúcie, ktoré plánujú využiť cielené dlhodobejšie refinančné operácie (TLTROs) pre rok 2015, že v klientskej zóne je prístupné metodické usmernenie k ... Viac
17. 02. 2015 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (17. februára 2015) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej ... Viac
11. 02. 2015 | Tlačová správa NBS
Ľuboš Pástor bude novým členom Bankovej rady NBS
Vláda Slovenskej republiky dnes (11. februára 2015) vymenovala za člena Bankovej rady NBS prof. Ľuboša Pástora, PhD. s účinnosťou od 15. marca 2015. Prof. Ľuboš Pástor, PhD. od roku 1999 pre... Viac
11. 02. 2015 | Tlačová správa ECB
ECB zvyšuje dostupnosť štatistických údajov a kvalitu ich vizualizácie
Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2015, február 2015, marec 2015, apríl 2015

Využite Rozšírené vyhľadávanie