Tlačové správy - Všeobecné

Tlačové správy obdobia: 2014

14. 11. 2014 | Informácia pre verejnosť
Upozornenie na projekt jazdimbezpokuty.sk
Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje potenciálnych klientov na aktivity ponúkané prostredníctvom internetu na stránke http://www.jazdimbezpokuty.sk/. Na tejto internetovej stránke spoločno... Viac
06. 11. 2014 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú... Viac
04. 11. 2014 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (4. novembra 2014) sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS prerokovala Analýzu konvergencie slovenske... Viac
04. 11. 2014 | Tlačová správa ECB
ECB preberá zodpovednosť za bankový dohľad v eurozóne
● ECB bude vykonávať dohľad nad bankami v eurozóne. ● V rámci dohľadu bude úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. ● Tento krok je kľúčovou súčasťou vytvárania ... Viac
31. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o dočasnom uzavretí pokladníc na všetkých pracoviskách NBS pre verejnosť
Národná banka Slovenska oznamuje, že v dňoch 18. až 21. novembra 2014 budú pokladnice na všetkých pracoviskách pre verejnosť uzavreté. V týchto dňoch uskutoční Národná banka Slovenska dlhodobo... Viac
30. 10. 2014 | Tlačová správa ECB
ECB zverejnila nariadenie o poplatkoch za dohľad
Nariadenie o poplatkoch za dohľad stanovuje spôsob, akým ECB bude kryť náklady spojené s vykonávaním dohľadu nad bankovým sektorom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanis... Viac
29. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o začatí predaja zlatej zberateľskej mince (Veľkomoravské knieža Rastislav)
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 3. novembra 2014 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 € s tematikou Veľkomoravské knieža Rastislav. Autorom návrhu mince je Mgr. art. ... Viac
28. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (28. októbra 2014) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, okt... Viac
26. 10. 2014 | Tlačová správa NBS
Komplexné hodnotenie bánk ECB
Tlačová správa NBS a MF SR Európska centrálna banka (ECB) dnes (26.10.2014) zverejnila výsledky komplexného hodnotenia bánk v eurozóne. Hodnotenie pozostáva z rozsiahleho preskúmania kvali... Viac
26. 10. 2014 | Tlačová správa ECB
Podľa podrobného hodnotenia ECB musia banky prijať ďalšie opatrenia
Hlavné výsledky komplexného hodnotenia 130 najväčších bánk v eurozóne: ● V prípade 25 zúčastnených bánk bol zistený celkový schodok kapitálu vo výške 25 mld. €. ● Rozsah potrebnej korekcie... Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2014, február 2014, marec 2014, apríl 2014, máj 2014, jún 2014, júl 2014, august 2014, september 2014, október 2014, november 2014, december 2014

Využite Rozšírené vyhľadávanie