Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 24. 4. 2017 do 28. 4. 2017 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.