Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 22. 5. 2017 do 26. 5. 2017 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.