Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 21. 8. 2017 do 25. 8. 2017 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.