Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 26. 6. 2017 do 30. 6. 2017 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.