Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 27. 2. 2017 do 1. 3. 2017 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.