Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 16. 1. 2017 do 20. 1. 2017 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie na seminári alebo konferencii v Slovenskej republike.