Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2020

Január

14. 1. 2020*

28. 1. 2020
Február
11. 2. 2020

25. 2. 2020

Marec 3. 3. 2020


24. 3. 2020

Apríl

7. 4. 2020
17. 4. 2020

28. 4. 2020
Máj

12. 5. 2020
15. 5. 2020
26. 5. 2020
Jún
9. 6. 2020

23. 6. 2020

Júl

14. 7. 2020
28. 7. 2020
August
11. 8. 2020*

25. 8. 2020
September
8. 9. 2020


29. 9. 2020
Október

13. 10. 2020

27. 10. 2020
November 5. 11. 2020


24. 11. 2020
December
8. 12. 2020
15. 12. 2020

* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

Archív rokovaní Bankovej rady NBS