Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2018

Január
16. 1. 2018 30. 1. 2018
Február 5. 2. 2018* 6. 2. 2018 20. 2. 2018*
Marec 6. 3. 2018 23. 3. 2018* 27. 3. 2018
Apríl
10. 4. 2018 24. 4. 2018
Máj 15. 5. 2018 29. 5. 2018
Jún 19. 6. 2018
Júl 3. 7. 2018 31. 7. 2018
August 21. 8. 2018
September 4. 9. 2018* 25. 9. 2018
Október 8. 10. 2018 23. 10. 2018
November 6. 11. 2018 27. 11. 2018
December 11. 12. 2018 18. 12. 2018

* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS - archív