Aktuality

 • Národná banka Slovenska sprístupnila v časti Dohľad nad dôchodkovým sporením odkaz na konzultačný materiál zverejnený na webovom sídle Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). V súčasnosti prebieha konzultácia k materiálu "Consultation Paper on the creation of a standardised Pan-European Personal Pension product (PEPP)", od 7. júla 2015 do 5. októbra 2015.   (vložené dňa: 17. augusta 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   (vložené dňa: 14. júla 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Júl 2015   viac   (vložené dňa: 14. júla 2015)
 • Národná banka Slovenska sprístupnila v časti Dohľad nad trhom cenných papierov stránku, na ktorej nájdete konzultačné materiály zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). V súčasnosti prebieha konzultácia k materiálom "Call for evidence on Impact of the Best Practice Principles for Providers of Shareholder Voting Research and Analysis" (od 8. júna 2015 do 27. júla 2015) a "Draft guidelines on complex debt instruments and structured deposits" (od 24. marca 2015 do 15. júna 2015). Príspevky k materiálom je možné vložiť online na www.esma.europa.eu pod hlavičkou "Your input - Consultations". viac   (vložené dňa: 10. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2015 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2015   (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2015 rozhodla o určení lokálne systémovo významných bánk, o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) pre O-SII a o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) na krytie systémového rizika   (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Dňa 2. júna 2015 Národná banka Slovenska zverejnila Stanovisko Národnej banky Slovenska k zachovaniu práv účastníkov doplnkových dôchodkových systémov a prevodu peňažných prostriedkov z členských štátov Európskej únie do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky   viac   (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS za rok 2014   viac   (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Apríl 2015 viac (vložené dňa: 29. apríla 2015)
 • Analýza slovenského finančného sektora za rok 2014   viac   (vložené dňa: 2. apríla 2014)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 17. apríla 2015   viac   (vložené dňa: 9. marca 2015)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument GREEN PAPER - Building a Capital Markets Union.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument Consultation on the review of the Prospectus Directive.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument Consultation document - An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Január 2015   viac   (vložené dňa: 29. januára 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa:  29. januára 2015)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku aktuára dňa 21. mája 2015   viac   (vložené dňa 15. januára 2015)
 • Dňa 19. decembra 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil dokument Final report - Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR   (vložené dňa: 9. januára 2015)

Archív aktualít