Aktuality

 • Dňa 21. septembra 2015 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil výzvu na možnosť uchádzať sa o pozíciu člena Corporate Finance Standing Committee's Consultative Working Group (CFSC CWG).Termín na predkladanie žiadostí je do 16. októbra 2015.   viac   (vložené dňa: 2. októbra 2015)
 • Národná banka Slovenska sprístupnila v časti Dohľad nad trhom cenných papierov stránku, na ktorej nájdete konzultačné materiály zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). V súčasnosti prebieha konzultácia k materiálom "Consultation Paper on the Regulatory Technical Standards on the European Single Electronic Format (ESEF)" (od 25. septembra 2015 do 24. decembra 2015), "Consultation on draft Implementing Technical Standards under MiFID II" (od 31. augusta 2015 do 31. októbra 2015) a "Consultation on Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS V Directive and AIFMD" (od 23. júla 2015 do 23. októbra 2015). Príspevky k materiálom je možné vložiť online na www.esma.europa.eu pod hlavičkou "Your input - Consultations".   viac   (vložené dňa: 2. októbra 2015) 
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti (s certifikátom) pre finančných poradcov dňa 20. novembra 2015   viac   (vložené dňa: 23. septembra 2015)
 • Národná banka Slovenska vyhlasuje odbornú skúšku aktuára dňa 3. decembra 2015   viac   (vložené dňa 23. septembra 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   (vložené dňa: 14. júla 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Júl 2015   viac   (vložené dňa: 14. júla 2015)
 • Národná banka Slovenska sprístupnila v časti Dohľad nad trhom cenných papierov stránku, na ktorej nájdete konzultačné materiály zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). V súčasnosti prebieha konzultácia k materiálom "Call for evidence on Impact of the Best Practice Principles for Providers of Shareholder Voting Research and Analysis" (od 8. júna 2015 do 27. júla 2015) a "Draft guidelines on complex debt instruments and structured deposits" (od 24. marca 2015 do 15. júna 2015). Príspevky k materiálom je možné vložiť online na www.esma.europa.eu pod hlavičkou "Your input - Consultations". viac   (vložené dňa: 10. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2015 prerokovala a schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2015   (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 26. mája 2015 rozhodla o určení lokálne systémovo významných bánk, o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) pre O-SII a o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúš) na krytie systémového rizika   (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Dňa 2. júna 2015 Národná banka Slovenska zverejnila Stanovisko Národnej banky Slovenska k zachovaniu práv účastníkov doplnkových dôchodkových systémov a prevodu peňažných prostriedkov z členských štátov Európskej únie do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky   viac   (vložené dňa: 4. júna 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS za rok 2014   viac   (vložené dňa: 4. mája 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Apríl 2015 viac (vložené dňa: 29. apríla 2015)
 • Analýza slovenského finančného sektora za rok 2014   viac   (vložené dňa: 2. apríla 2014)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument GREEN PAPER - Building a Capital Markets Union.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument Consultation on the review of the Prospectus Directive.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Dňa 18. februára 2015 Európska komisia zverejnila na konzultáciu dokument Consultation document - An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation.
  Príspevky k dokumentu je možné predkladať do 13. mája 2015. (vložené dňa: 2. marca 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - Január 2015   viac   (vložené dňa: 29. januára 2015)
 • Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2015 rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %   viac   (vložené dňa:  29. januára 2015)
 • Dňa 19. decembra 2014 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil dokument Final report - Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR   (vložené dňa: 9. januára 2015)

Archív aktualít