Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
HaBIS, spol. s r.o. A Kmeťa 17, 036 01 Martin 44 125 623 vrátenie povolenia 17.01.2017
Beáta Gutrayová Slnečná 8, 927 05 Šaľa 172244 vrátenie povolenia 12.01.2017 FO - IČO = reg. číslo
P.A.E. s.r.o. Továrenská 27, 953 01 Zlaté Moravce 45 921 644 vrátenie povolenia 02.01.2017
Gleza Imrich SNP 819/15, 078 01 Sečovce 134089 vrátenie povolenia 02.01.2017 FO - IČO = registračné číslo
Kručay Martin Cabaj 5, 951 17 Cabaj - Čápor 166671 vrátenie povolenia 30.12.2016 FO-IČO=registračné číslo
QBE SK s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 35 916 745 vrátenie povolenia 29.12.2016
FEROINVEST s.r.o. Bratislavská 5229/35, 917 01 Trnava 36 266 132 vrátenie povolenia 29.12.2016
Reality Invest Trust, s.r.o. Kamienka 209, 067 83 Kamienka 36 489 239 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 22.12.2016
Strenátková Fatima Ferienčíkova 2437/16, 811 08 Bratislava 165736 vrátenie povolenia 21.12.2016 FO-IČO=registračné číslo
InFin Trade s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 43 803 580 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 20.12.2016
NP Company, s.r.o. Košariská 170, 906 15 Košariská 45 542 104 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 19.12.2016
Svet Hypoték, s.r.o. Krížna 52, 821 08 Bratislava 36 356 964 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 15.12.2016
CREDIT FIN, s.r.o. Floriánova 13, 080 01 Prešov 36 723 061 vrátenie povolenia 15.12.2016
Business&Industry Consulting s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 48 296 937 vrátenie povolenia 12.12.2016
STOP RISK s. r. o. Vansovej 258, 018 41 Dubnica nad Váhom 46 382 526 vrátenie povolenia 07.12.2016
YES PROJECTS, a.s. Ríbezľová 7, 949 01 Nitra 35 937 955 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 22.11.2016
BANBROKER Invest, a.s. Štefánikova 8, 058 01 Poprad 48 339 164 vrátenie povolenia 22.11.2016
Pro Fin One, a.s. Račianska 62, 831 02 Bratislava 47 016 078 vrátenie povolenia 18.11.2016
BLUESIDE, a.s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 50 045 539 vrátenie povolenia 10.11.2016
ABC Solutions, s.r.o. Kultúrna 19, 821 04 Bratislava 46 845 011 vrátenie povolenia 03.11.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>