Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
12.07.2017

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-049-893 k č.sp.: NBS1-000-012-498 17.07.2017
12.07.2017

IAD Investments, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-049-750 k č.sp.: NBS1-000-012-778 18.07.2017
11.07.2017

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-049-665 k č.sp.: NBS1-000-012-717 13.07.2017
11.07.2017

Centrum financií, s. r. o.

č.z.: 100-000-049-434 k č.sp.: NBS1-000-012-527 12.07.2017
03.07.2017

Nova Real Estate Finance, a.s.

č.z.: 100-000-047-186 k č.sp.: NBS1-000-012-788 03.07.2017
03.07.2017 FASTFINANC, s.r.o. č.z.: 100-000-048-149 k č.sp.: NBS1-000-009-483 04.07.2017
03.07.2017 Poštová banka, a. s. č.z.:100-000-047-755 k č.sp.: NBS1-000-012-850 14.07.2017
29.06.2017

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-043-955 k č.sp.: NBS1-000-011-996 04.07.2017
29.06.2017

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-043-537 k č.sp.: NBS1-000-011-924 27.06.2017
27.06.2017

EMMA GAMMA FINANCE a.s.

č.z.: 100-000-046-617 k č.sp.: NBS1-000-012-619 28.06.2017
27.06.2017 Consumer Finance Holding, a. s. č.z.: 100-000-047-105 k č.sp.: NBS1-000-012-752 06.07.2017
26.06.2017

CAC Finance a.s.

č.z.: 100-000-046-869 k č.sp.: NBS1-000-012-031 28.06.2017
23.06.2017

Across Funding, a.s.

č.z.: NBS1-000-012-393 k č.sp.: 100-000-045-656 12.07.2017
23.06.2017 24-pay s.r.o. č.z. 100-000-046-254 k č.sp. NBS1-000-012-562 14.07.2017
23.06.2017 24-pay s.r.o. č.z. 100-000-046-394 k č.sp. NBS1-000-012-584 14.07.2017
22.06.2017

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-046-383 k č.sp.: NBS1-000-011-498 23.06.2017
22.06.2017

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

č.z.: 100-000-046-032 k č.sp.: NBS1-000-012-480 23.06.2017
21.06.2017

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-046-136 k č.sp.: NBS1-000-011-199 23.06.2017
21.06.2017 Branislav Uharek č.z.: 100-000-045-798 k č.sp.: NBS1-000-010-494 22.06.2017
19.06.2017

POLIANKY Business center a.s.

č.z.: 100-000-044-351 k č.sp.: NBS1-000-011-992 07.07.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>