Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
18.05.2017

MACULA poisťovacie služby s.r.o.

č.z.: 100-000-040-011 k č.sp.: NBS1-000-010-711 19.05.2017
18.05.2017 ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. č. z.: 100-000-040-018 k č.sp.: NBS1-000-010-799 23.05.2017
15.05.2017

HB Reavis Finance SK III s.r.o.

č.z.: 100-000-038-921 k č.sp.: NBS1-000-010-888 15.05.2017
11.05.2017 FASTFINANC, s. r. o. č. z.: 100-000-033-745 k č.sp.: NBS1-000-009-482 26.05.2017
05.05.2017

JTAUTO s.r.o.

č.z.: 100-000-038-102 k č.sp.: NBS1-000-009-398 10.05.2017
04.05.2017

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-037-624 k č.sp.: NBS1-000-010-606 10.05.2017
04.05.2017

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-037-605 k č.sp.: NBS1-000-010-601 10.05.2017
04.05.2017

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-037-631 k č.sp.: NBS1-000-010-610 10.05.2017
04.05.2017

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-037-638 k č.sp.: NBS1-000-010-615 10.05.2017
03.05.2017

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-037-389 k č.sp.: NBS1-000-009-630 04.05.2017
03.05.2017

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-009-633 k č.sp.: NBS1-000-009-633 04.05.2017
03.05.2017

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-037-386 k č.sp.: NBS1-000-009-632 04.05.2017
03.05.2017

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-037-387 k č.sp.: NBS1-000-009-631 04.05.2017
03.05.2017

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-037-385 k č.sp.: NBS1-000-009-634 04.05.2017
27.04.2017 OTP Banka Slovensko, a. s. č.z.:100-000-036-481 k č.sp.: NBS1-000-010-330 03.05.2017
25.04.2017

JNP Finance, a.s.

č.z.: 100-000-036-191 k č.sp.: NBS1-000-009-978 27.04.2017
24.04.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-035-426 k č.sp.: NBS1-000-010-112 25.04.2017
24.04.2017

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-035-968 k č.sp.: NBS1-000-005-326 26.04.2017
21.04.2017 Consumer Finance Holding, a. s. č. z.: 100-000-035-390 k č. sp.: NBS1-000-009-937 26.04.2017
21.04.2017 Consumer Finance Holding, a. s. č. z.: 100-000-035-433 k č. sp.: NBS1-000-009-783 26.04.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>