Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
15.03.2017

MONET INVESTMENTS a.s.

č.z.: 100-000-029-100 k č.sp.: NBS1-000-008-272 17.03.2017
15.03.2017

POISŤOVACIE CENTRUM s. r. o.

č.z.: 100-000-029-017 k č.sp.: NBs1-000-007-816 16.03.2017
14.03.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-027-926 k č.sp.: NBS1-000-008-482 15.03.2017
14.03.2017 RAIFFEISENLANDERSBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG č.z.: 100-000-028-688 k č.sp.: NBS1-000-007-304 17.03.2017
13.03.2017

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-028-689 k č.sp.: NBS1-000-008-164 16.03.2017
13.03.2017

AEGON, d.s.s, a.s.

č.z.: 100-000-028-694 k č.sp.: NBS1-000-008-162 16.03.2017
13.03.2017

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-028-726 k č.sp.: NBS1-000-008-689 14.03.2017
10.03.2017 Všeobecná úverová banka, a.s. č.z.:100-000-027-864 k č.sp.: NBS1-000-004-533 13.03.2017
06.03.2017

Slovak Lease, s.r.o.

č.z.: 100-000-027-171 k č.sp.: NBS1-000-007-630 07.03.2017
01.03.2017 TravelSlovakia.com s.r.o. č.z.: 100-000-026-297 k č.sp.: NBS1-000-006-932 22.03.2017
28.02.2017

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

č.z.: 100-000-025-991 k č.sp.: NBS1-000-005-054 01.03.2017
28.02.2017

RM-S Market, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-025-765 k č.sp.: NBS1-000-006-974 02.03.2017
28.02.2017

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-025-999 k č.sp.: NBS1-000-004-782 01.03.2017
27.02.2017

PROSPERITA Bratislava, o.c.p., a.s.

č.z.: 100-000-025-510 k č.sp.: NBS1-000-002-486 01.03.2017
27.02.2017

Tatra banka, a.s.

č.z.: 100-000-024-101 k č.sp.: NBS1-000-007-487 01.03.2017
24.02.2017 OTP Banka Slovensko, a.s. č.z.:100-000-025-500 k č.sp.: NBS1-000-007-131 27.02.2017
24.02.2017 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. č.z.: 100-000-025-485 k č.sp.: NBS1-000-007-852 06.03.2017
23.02.2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. č.z.:100-000-025-148 k č.sp.: NBS1-000-004-953 23.02.2017
22.02.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-022-970 k č.sp.: NBS1-000-007-208 24.02.2017
17.02.2017

Finmax, s. r. o.

č.z.: 100-000-024-060 k č.sp.: NBS1-000-006-616 21.02.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>