Výroky právoplatných rozhodnutí

 

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti
20.04.2017

SOLUBET s. r. o.

č.z.: 100-000-035-238 k č.sp.: NBS1-000-009-789 21.04.2017
12.04.2017

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-034-280 k č.sp.: NBS1-000-009-418 20.04.2017
12.04.2017

N&N Holding s.r.o.

č.z.: 100-000-034-246 k č.sp.: NBS1-000-009-292 12.04.2017
11.04.2017

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

č.z.: 100-000-034-090 k č.sp.: NBS1-000-009-417 20.04.2017
10.04.2017 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. č.z.:100-000-033-777 k č.sp.: NBS1-000-008-782 12.04.2017
06.04.2017 OTP Banka Slovensko, a.s. č.z.:100-000-033-194 k č.sp.: NBS1-000-008-111 11.04.2017
06.04.2017

STABILITA, d.d.s., a.s.

č.z.: 100-000-033-227 k č.sp.: NBS1-000-009-716 19.04.2017
06.04.2017

OXYGEN s.r.o.

č.z.: 100-000-032-856 k č.sp.: NBS1-000-009-186 07.04.2017
05.04.2017

JTPEG Advisory, a.s.

č.z.: 100-000-032-931 k č.sp.: NBS1-000-008-558 19.04.2017
05.04.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-033-191 k č.sp.: NBS-000-009-409 05.04.2017
05.04.2017

Penta Funding Public, s.r.o.

č.z.: 100-000-031-835 k č.sp.: NBS1-000-009-410 05.04.2017
05.04.2017

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

č.z.: 100-000-032-397 k č.sp.: 100-000-031-006 19.04.2017
05.04.2017 Volkswagen Bank GmbH č. z.: 100-000-032-781 k č. sp.: NBS1-000-009-521 10.04.2017
29.03.2017 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. č.z.:100-000-031-506 k č.sp.: NBS1-000-008-780 12.04.2017
29.03.2017 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. č.z.:100-000-031-512 k č.sp.: NBS1-000-008-784 12.04.2017
24.03.2017

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-030-806 k č.sp.: NBS1-000-007-360 29.03.2017
22.03.2017

MPS, s.r.o.

č.z.: 100-000-030-155 k č.sp.: NBS1-000-008-310 30.03.2017
21.03.2017 Peter Palkovič č. z.: 100-000-030-106 k č. sp.: NBS1-000-007-241 12.04.2017
21.03.2017 Silverside, a. s. č. z.: 100-000-029-971 k č. sp.: NBS1-000-008-923 10.04.2017
20.03.2017

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

č.z.: 100-000-029-883 k č.sp.: NBS1-000-005-286 21.03.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>