Informácie o hypotekárnom bankovníctve a úveroch na bývanie

Národná banka Slovenska zverejňuje kvantitatívne informácie o vývoji hypotekárnych úverov v bankovom sektore.