Indikátory viažuce sa k proticyklickému kapitálovému vankúšu

 

1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok
2021 2021-03 [.pdf, 135.2 kB] 2021-06 [.pdf, 135.1 kB] 2021-09 [.pdf, 81.2 kB]