• Úvod
    • Všetky práva vyhrade ...

Všetky práva vyhradené

Národná banka Slovenska od 1. júla 1997 pravidelne zverejňuje a aktualizuje na svojej stránke informácie pre laickú i odbornú verejnosť. Vzhľadom na technické možnosti internetu však nemôže Národná banka Slovenska ručiť za úplnosť, obsahovú neporušiteľnosť takto zverejnených informácií. V prípade ich využitia preto odporúča preskúmať správnosť informácií, najmä pokiaľ budú tieto informácie slúžiť na obchodné účely. Národná banka Slovenska nezodpovedá za žiadne škody, prípadne iné dôsledky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s použitím údajov uvedených na svojej internetovej stránke.

Národná banka Slovenska vyhlasuje, že jediným platným znením právnych predpisov zverejňovaných na jej internetovej stránke je znenie uverejnené v tlačovej podobe v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo vo Vestníku NBS.

Informácie zverejňované na internetovej stránke NBS je povolené ukladať, rozmnožovať a ďalej používať**  bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska však musí byť uvedená ako zdroj informácií a príslušný elektronický súbor nesmie byť obsahovo ani inak pozmeňovaný.

Každé použitie symbolov NBS (logo, vlajka) schvaľuje výhradne tlačové a edičné oddelenie odboru kancelárie guvernéra.

** Pri vyobrazeniach eurobankoviek za podmienok uvedených v rozhodnutí Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu a usmernení Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/5 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek, pri vyobrazeniach euromincí za podmienok uvedených v oznámení Komisie o autorskoprávnej ochrane dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí (2011/C 41/03), a pri vyobrazeniach neplatných slovenských bankoviek a mincí za podmienok uvedených vo vyhláške NBS č. 456/2001 Z.z.