Pamätné mince

Publikácia Slovenské pamätné mince 1993 - 2008 [.pdf, 7611.7 kB]

 

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Mateja II.
Pamätná strieborná minca v hodnote 1000 Sk
Rozlúčka so slovenskou korunou
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Ochrana prírody a krajiny
Národný park Nízke Tatry
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Jozef Maximilián Petzval – 200. výročie narodenia
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Ukončenie výstavby Starej pevnosti v Komárne – 450. výročie
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Karol Kuzmány – 200. výročie narodenia
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Veľkomoravský panovník Mojmír II.
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Bratislavský mier – 200. výročie uzavretia
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Ochrana prírody a krajiny
Národný park Muránska planina
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 300. výročiu narodenia Jána Andreja Segnera
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Ochrana prírody a krajiny
Národný park Slovenský kras
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Svetové kultúrne dedičstvo
Bardejov, mestská pamiatková rezervácia
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Svetové kultúrne dedičstvo
Bardejov, mestská pamiatková rezervácia
hypertextový odkaz
Pamätná bimetalová zlatá a paládiová minca v hodnote 10 000 Sk k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
hypertextový odkaz
Súbor pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu úmrtia Wolfganga Kempelena
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 1 000 Sk k 10. výročiu vzniku Slovenskej republiky
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu narodenia Jozefa Škultétyho
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá a paladiová bimetalová minca v hodnote 10 000 Sk k 10. výročiu vzniku Slovenskej republiky
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Imricha Karvaša
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Ľudovíta Fullu
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Svetové kultúrne dedičstvo
Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 80. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Svetové kultúrne dedičstvo
Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk. Ochrana prírody a krajiny - Národný park Malá Fatra
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k začiatku tretieho tisícročia
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 250. výročiu narodenia Juraja Fándlyho
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná, zlatá a platinová trimetalová minca v hodnote 5 000 Sk k začiatku tretieho tisícročia
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 2 000 Sk k jubilejnému roku 2000 - bimiléniu
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k 250. výročiu úmrtia Samuela Mikovíniho
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk k 500. výročiu razby prvých toliarových mincí v Kremnici
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá minca v hodnote 10 000 Sk k jubilejnému roku 2000 - bimiléniu
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k 500. výročiu razby prvých toliarových mincí v Kremnici
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 50. výročiu založenia Slovenskej filharmónie
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k 50. výročiu vyhlásenia Tatranského národného parku
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu narodenia Pavla Országha Hviezdoslava
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Jána Smreka
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo - Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu vzniku Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania 1848/1849
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo - Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 50. výročiu založenia Slovenskej národnej galérie
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu príchodu prvého parného vlaku na Slovensko
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk. Ochrana prírody a krajiny - Pieninský národný park
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Štefana Moyzesa
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu narodenia Svetozára Hurbana Vajanského
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk. Svetové kultúrne dedičstvo Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 250. výročiu narodenia Mórica Beňovského
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk.
Svetové kultúrne dedičstvo Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu usporiadania 1. novodobých olympijských hier a 1. účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba - Štrbské Pleso
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Samuela Jurkoviča
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Jozefa Cígera Hronského
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k Roku ochrany európskej prírody
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu začatia premávky prvej električky na Slovensku v Bratislave
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu
hypertextový odkaz
Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk k 1 100. výročiu úmrtia veľkomoravského panovníka Svätopluka
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk. Ochrana prírody a krajiny - Národný park Slovenský raj
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 50. výročiu vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii a 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu založenia Medzinárodného olympijského výboru a prvej účasti SR na olympijských hrách
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky
hypertextový odkaz
Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny