Pamätné mince

Publikácia Slovenské pamätné mince 1993 - 2008 [.pdf, 7611.7 kB]

Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Mateja II.
hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk

Autor: Branislav Ronai, Miroslav Ronai

Emisia: 16. 9. 2008

Rozlúčka so slovenskou korunou
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 1000 Sk

Autor: Karol Ličko

Emisia: 01. 12. 2008

Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Autor: Štefan Novotný

Emisia: 12. 2. 2008

Ochrana prírody a krajiny
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk

Autor: Karol Ličko

Emisia: 13. 5. 2008

Jozef Maximilián Petzval – 200. výročie narodenia
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Autor: Karol Ličko

Emisia: 09. 01. 2007

Ukončenie výstavby Starej pevnosti v Komárne – 450. výročie
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk

Autor: averz: Karol Ličko
Autor: reverz: Mária Poldaufová

Emisia: 15. 05. 2007

Karol Kuzmány – 200. výročie narodenia
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Autor: Mária Poldaufová

Emisia: 26. 9. 2006

Veľkomoravský panovník Mojmír II.
hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk

Autor: Miroslav Ronai

Emisia: 21. 11. 2006

Bratislavský mier – 200. výročie uzavretia
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Autor: Pavel Károly

Emisia: 23. 12. 2005

Ochrana prírody a krajiny
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk

Autor: Karol Ličko

Emisia: 30. 3. 2006

Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Autor: Mária Poldaufová

Emisia: 13. 7. 2005

Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.
hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk

Autor: averz: Karol Ličko
reverz: akad. soch. Michal Gavula

Emisia: 15. 12. 2005

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 300. výročiu narodenia Jána Andreja Segnera
hypertextový odkaz

Autor: Mária Poldaufová

Emisia: 18. 1. 2005

Ochrana prírody a krajiny
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk

Autor: Mária Poldaufová

Emisia: 31. 3. 2005

Svetové kultúrne dedičstvo
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Autor: Ján Černaj

Emisia: 30. 8. 2004

Svetové kultúrne dedičstvo
hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk

Autor: Ing. Milan Virčík

Emisia: 21. 12. 2004

Pamätná bimetalová zlatá a paládiová minca v hodnote 10 000 Sk k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
hypertextový odkaz

Autor: averz: Štefan Novotný
reverz: Ján Černaj

Emisia: 3. 5. 2004

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
hypertextový odkaz

Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský

Emisia: 3. 5. 2004

Súbor pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek
hypertextový odkaz

Autor: lícne strany: Štefan Novotný
rubové strany: Mária Poldaufová

Emisia: 19. 12. 2003

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu úmrtia Wolfganga Kempelena
hypertextový odkaz

Autor: Miroslav Ronai

Emisia: 15. 3. 2004

Pamätná strieborná minca v hodnote 1 000 Sk k 10. výročiu vzniku Slovenskej republiky
hypertextový odkaz

Autor: akad. soch. Miloš Vavro

Emisia: 19. 5. 2003

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu narodenia Jozefa Škultétyho
hypertextový odkaz

Autor: Miroslav Ronai

Emisia: 3. 11. 2003

Pamätná zlatá a paladiová bimetalová minca v hodnote 10 000 Sk k 10. výročiu vzniku Slovenskej republiky
hypertextový odkaz

Autor: akad. soch. Ľudmila Cvengrošová

Emisia: 16. 12. 2002

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Imricha Karvaša
hypertextový odkaz

Autor: Miroslav Ronai

Emisia: 25. 2. 2003

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Ľudovíta Fullu
hypertextový odkaz

Autor: akad. mal. Emil Fulka

Svetové kultúrne dedičstvo
hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Autor: Pavel Károly

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 80. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka
hypertextový odkaz

Autor: akad. soch. Anton Gábrik
akad. soch. Ladislav Kozák

Svetové kultúrne dedičstvo
hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk

Autor: Mária Poldaufová

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk. Ochrana prírody a krajiny - Národný park Malá Fatra
hypertextový odkaz

Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k začiatku tretieho tisícročia
hypertextový odkaz

Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 250. výročiu narodenia Juraja Fándlyho
hypertextový odkaz

Autor: akad. soch. Michal Gavula

Pamätná strieborná, zlatá a platinová trimetalová minca v hodnote 5 000 Sk k začiatku tretieho tisícročia
hypertextový odkaz

Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 2 000 Sk k jubilejnému roku 2000 - bimiléniu
hypertextový odkaz

Autor: Štefan Novotný

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k 250. výročiu úmrtia Samuela Mikovíniho
hypertextový odkaz

Autor: Ing. Milan Virčík

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk k 500. výročiu razby prvých toliarových mincí v Kremnici
hypertextový odkaz

Autor: Ján Černaj

Pamätná zlatá minca v hodnote 10 000 Sk k jubilejnému roku 2000 - bimiléniu
hypertextový odkaz

Autor: Štefan Novotný

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k 500. výročiu razby prvých toliarových mincí v Kremnici
hypertextový odkaz

Autor: Ing. Milan Virčík

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 50. výročiu založenia Slovenskej filharmónie
hypertextový odkaz

Autor: akad. soch. Michal Gavula

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k 50. výročiu vyhlásenia Tatranského národného parku
hypertextový odkaz

Autor: Ing. Milan Virčík

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu narodenia Pavla Országha Hviezdoslava
hypertextový odkaz

Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Jána Smreka
hypertextový odkaz

Autor: Mária Poldaufová

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo - Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
hypertextový odkaz

Autor: Pavel Károly

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu vzniku Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania 1848/1849
hypertextový odkaz

Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo - Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
hypertextový odkaz

Autor: Ing. Milan Virčík

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 50. výročiu založenia Slovenskej národnej galérie
hypertextový odkaz

Autor: Ing. Milan Virčík

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu príchodu prvého parného vlaku na Slovensko
hypertextový odkaz

Autor: Ing. Milan Virčík

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk. Ochrana prírody a krajiny - Pieninský národný park
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Štefana Moyzesa
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu narodenia Svetozára Hurbana Vajanského
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Miroslav Tomaška

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk. Svetové kultúrne dedičstvo Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
hypertextový odkaz

Autor: Ing. Milan Virčík

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 250. výročiu narodenia Mórica Beňovského
hypertextový odkaz

Autor: Miroslav Rónai

Svetové kultúrne dedičstvo Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk.

Autor: Ing. Milan Virčík

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu usporiadania 1. novodobých olympijských hier a 1. účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Imrich Svitana

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba - Štrbské Pleso
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Vojtech Pohanka

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Samuela Jurkoviča
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Jozefa Cígera Hronského
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k Roku ochrany európskej prírody
hypertextový odkaz

Autor: Miroslav Ronai

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu začatia premávky prvej električky na Slovensku v Bratislave
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Pavla Jozefa Šafárika
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Patrik Kovačovský

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Mikuláša Galandu
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Vojtech Pohanka

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk k 1 100. výročiu úmrtia veľkomoravského panovníka Svätopluka
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Vojtech Pohanka

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk. Ochrana prírody a krajiny - Národný park Slovenský raj
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Imrich Svitana

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho
hypertextový odkaz

Autor: Štefan Novotný

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 50. výročiu vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii a 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Imrich Svitana

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára
hypertextový odkaz

Autor: akademický sochár Vojtech Pohanka

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu založenia Medzinárodného olympijského výboru a prvej účasti SR na olympijských hrách
hypertextový odkaz

Autor: Miroslav Ronai

Pamätná strieborná minca v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky
hypertextový odkaz

Autor: Štefan Novotný

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny
hypertextový odkaz

Autor: Miroslav Ronai