Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2025

Por. č.

Pamätná/zberateľská eurominca - námet

Predpokladaný
termín emisie

1

Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá

Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR - Majstrovstvá Európy v hokeji - 100. výročie

január

2025

2

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR - Majstrovstvá Európy v hokeji - 100. výročie

január

2025

3

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Benediktínske opátstvo v Hronskom Beňadiku – 950. výročie založenia

marec

2025

4

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Pamiatková rezervácia Kežmarok

jún

2025

5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy

september

2025

6

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Zavedenie zlatej mince - dukátu v Uhorsku - 700. výročie

november

2025

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur k významným úspechom slovenských športovcov na medzinárodnej úrovni.

Možnosť vydať maximálne dve zberateľské euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote
5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku".