Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2019

Por. č. Pamätná zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Zavedenie eura v Slovenskej republike - 10. výročie

emitovaná

8. januára 2019

2

Pamätná dvojeurová minca

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

emitovaná

25. apríla 2019

3

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Milan Rastislav Štefánik – 100. výročie úmrtia

emitovaná

25. apríla 2019

4

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku

emitovaná

27. júna 2019

5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Michal Bosák – 150. výročie narodenia

emitovaná

10. októbra 2019

6

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Vymenovanie Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie

emitovaná

5. novembra 2019

7

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Veľkomoravské knieža Mojmír I.

emitovaná

18. novembra 2019