Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2018

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Pamätná dvojeurová minca
Vznik Slovenskej republiky - 25. výročie

emitovaná
3. januára 2018
2

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 25 eur
Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie

emitovaná
3. januára 2018
3

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie

emitovaná
28. februára 2018

4

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Adam František Kollár – 300. výročie narodenia

emitovaná
13. marca 2018
5

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie

emitovaná

22. mája 2018

6

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia

emitovaná

10. júla 2018

7

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Nenásilný spontánny odpor občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

emitovaná

9. augusta 2018

8

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Vznik Československej republiky – 100. výročie

emitovaná

23. októbra 2018

9

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur

Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

emitovaná
19. novembra 2018