Emisný plán

Emisný plán pamätných a zberateľských mincí na roky 2011 - 2020

Rok 2015

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1 Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy
emitovaná
23.marca 2015
2 Pamätná dvojeurová minca
Vlajka Európskej únie – 30. výročie
emitovaná
24. septembra 2015
3 Pamätná dvojeurová minca
Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
emitovaná
23. októbra 2015
4 Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur
Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia
emitovaná
23. októbra 2015
5 Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy.
december 2015

Rok 2014

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1 Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur
Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia
 emitovaná
20. januára 2014
2 Pamätná dvojeurová minca
Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie  - 10. výročie
emitovaná
1. apríla 2014
3 Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur
Chránený areál Dubnícke bane - nálezisko opálov
emitovaná
18. júna 2014
4 Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur
Veľkomoravský panovník Rastislav
emitovaná
3. novembra 2014

Oznámenie o vyradení striebornej zberateľskej mince z emisného plánu NBS (100. výročie podpísania Clevelandskej dohody)