Emisný plán

Emisný plán pamätných a zberateľských mincí na roky 2011 - 2020

Rok 2016

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia

emitovaná
19. januára 2016
2

Strieborná zberateľská minca v  nominálnej hodnote 20 eur

Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

emitovaná
30. marca 2016
3

Pamätná dvojeurová minca

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

emitovaná
7. marca 2016
4

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur

Bratislavské korunovácie – 275. výročie korunovácie Márie Terézie

emitovaná
17. mája 2016
5

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

emitovaná
14. júna 2016
6

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Juraj Turzo – 400. výročie úmrtia

emitovaná

21. októbra 2016

7

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Ján Jessenius – 450. výročia narodenia

emitovaná

15. novembra 2016

Rok 2015

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Dátum emisie
1 Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy
emitovaná
23.marca 2015
2 Pamätná dvojeurová minca
Vlajka Európskej únie – 30. výročie
emitovaná
24. septembra 2015
3 Pamätná dvojeurová minca
Ľudovít Štúr – 200. výročie narodenia
emitovaná
23. októbra 2015
4 Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur
Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia
emitovaná
23. októbra 2015
5 Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy.
emitovaná
3.decembra 2015

Oznámenie o vyradení striebornej zberateľskej mince z emisného plánu NBS (100. výročie podpísania Clevelandskej dohody)