Emisný plán

Emisný plán pamätných a zberateľských mincí na roky 2009 - 2020

Rok 2017

Por. č. Pamätná/zberateľská minca - námet Predpokladaný
termín emisie
1

Pamätná dvojeurová minca

Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

emitovaná
4. januára 2017
2

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

emitovaná
13. februára 2017
3

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur

Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba

emitovaná
15. mája 2017
4

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Božena Slančíková-Timrava – 150. výročie narodenia

september 2017
5

Zlatá zberateľská minca v nominálnej hodnote 100 eur

Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

november 2017

Oznámenie o vyradení striebornej zberateľskej mince z emisného plánu NBS (100. výročie podpísania Clevelandskej dohody)